Kultur er mange ting

Kultur er mange ting

Begrebet kultur dækker over mange forskellige ting. Ordet kan både bruges til at beskrive et land eller en befolkningsgruppes måde at leve på. Men det kan også benyttes som en fælles betegnelse for kunst, musik, finere madlavning, litteratur, teater og deslige. Dvæles der et øjeblik ved den sidstnævnte måde at benytte begrebet på, så er …

Kultur er mange ting Læs mere »